Lektion 7: Ingenjören och matematiken

http://jeanninemarie-blog.com/category/minneapolis-wedding-photographer/page/8/ I den här lektionen får eleverna en bild av hur matematik kan tillämpas i vardagen. Genom att designa och konstruera en brevlåda får de använda matematik på ett konkret sätt och pröva på hur det är att arbeta i ett projekt. Eleverna ska beräkna en brevlådas volym och area. De får sedan beräkna hur mycket material som går åt och välja material efter parametrarna; miljövänligt, billigt och hållbart. Slutligen ska de räkna ut vad det kostar att tillverka brevlådan.

Koppling till kursplaner och centralt innehåll

KOPPLING TILL KURSPLANER

FÖRMÅGOR
  • Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar (teknik).
  • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder (matematik).
  • Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser (matematik).

CENTRALT INNEHÅLL

TEKNIK

http://crystalpalacemuseum.org.uk/image-archive/ Teknik

http://kidtreehouse.org/programs/action~agenda/cat_ids~18,12,15,16,7/request_format~html/ Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

  • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
MATEMATIK

Geometri

  • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.

Problemlösning

  • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
Relaterat material
Kontakta oss

Har du en fråga som gäller projektet Problemlösarna? Skicka ett mail till oss.

Skriv din sökning och tryck på enter