Lektion 6: Ingenjören och hållbar utveckling

follow site I den här lektionen får eleverna fundera över vilken påverkan vi människor har på naturen och vår egen hälsa samt vad hållbar utveckling innebär. Eleverna får med hjälp av katalysatorn som case diskutera produktutvecklingscykeln och fundera över hur nya produkter kan påverka miljön positivt. I arbetet krävs det att eleverna har tillgång till internet.

Koppling till kursplaner och centralt innehåll

KOPPLING TILL KURSPLANER

FÖRMÅGOR
  • Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö (teknik).
  • Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet (biologi).
  • Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle (fysik).
  • Använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle (kemi).

CENTRALT INNEHÅLL

TEKNIK

http://laurier-optical.com/locations/?wpsl-search-input=G6B Teknik, människa, samhälle och miljö

  • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
BIOLOGI

http://nebraskaturfgrass.com/log-in/ Natur och samhälle

  • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
FYSIK

Fysiken i naturen och samhället

  • Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
KEMI

Kemin i vardagen och samhället

  • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
Relaterat material
Kontakta oss

Har du en fråga som gäller projektet Problemlösarna? Skicka ett mail till oss.

Skriv din sökning och tryck på enter