Lektion 5: Teknikföretagens betydelse för samhället

http://ocontoareachamber.com/wp-json/oembed/1.0/embed?url=http://ocontoareachamber.com/easter-duck-race/ I den här lektionen får eleverna fundera över vilken utveckling som har skett i samhället som följd av att människan hela tiden strävar efter att hitta nya lösningar på nya och gamla problem. De kommer även att i grupper få välja ut och arbeta med några framgångsrika svenska entreprenörer. I arbetet krävs det att eleverna har tillgång till internet.

Koppling till kursplaner och centralt innehåll

KOPPLING TILL KURSPLANER

FÖRMÅGOR
  • Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken förändras över tid (teknik).
  • Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar (samhällskunskap).
  • Söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet (samhällskunskap).
  • Söka information från olika källor och värdera dessa (svenska).

CENTRALT INNEHÅLL

TEKNIK

buy Deltasone on line without a rx Teknik, människa, samhälle och miljö

  • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
SVENSKA

follow Informationssökning och källkritik

  • Informationssökning på bibliotek och på Internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
Relaterat material
Kontakta oss

Har du en fråga som gäller projektet Problemlösarna? Skicka ett mail till oss.

Skriv din sökning och tryck på enter