Lektion 4: Varför behövs ingenjörer?

see url I den här lektionen får eleverna fundera över vilken betydelse teknikföretag och ingenjörer har, och har haft för Sverige. De får även fundera på hur de använder och påverkas av teknik i vardagen. Som avslutning får de arbeta med teknikhistoria med hjälp av tekniska museets sajt. I arbetet med teknikhistoria krävs det att eleverna har tillgång till internet.

Koppling till kursplaner och centralt innehåll

KOPPLING TILL KURSPLANER

FÖRMÅGOR
  • Identifiera problem som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar (teknik).
  • Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö (teknik).
  • Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken förändras över tid (teknik).
  • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift (svenska).
  • Söka information från olika källor och värdera dessa (svenska).

CENTRALT INNEHÅLL

TEKNIK

follow site Tekniska lösningar

  • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.

follow link Teknik, människa, samhälle och miljö

• Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

SVENSKA

Tala, lyssna och samtala

  • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

Informationssökning och källkritik

  • Informationssökning på bibliotek och på internet, i böcker och massmedier samt genom intervjuer.
Relaterat material
Kontakta oss

Har du en fråga som gäller projektet Problemlösarna? Skicka ett mail till oss.

Skriv din sökning och tryck på enter