Lektion 3: Projektarbete i ett teknikföretag

order gabapentin canada I den här lektionen får eleverna bilda en projektgrupp på 4-5 personer som de sedan ska jobba i när de löser ingenjörsuppdraget. Eleverna får under lektionen fundera över hur man sätter samman en grupp, hur man tar tillvara olika egenskaper och hur olika egenskaper kan komplettera varandra. De kommer även att få göra en övning som går ut på att lyfta fram alla olika egenskaper som finns representerade i klassen.

Koppling till kursplaner och centralt innehåll

KOPPLING TILL KURSPLANER

FÖRMÅGOR
  • Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion (teknik).
  • Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer (teknik).
  • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift (svenska).

CENTRALT INNEHÅLL

TEKNIK

source Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

  • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.

buy Lyrica australia Teknik, människa, samhälle och miljö

  • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
SVENSKA

Tala, lyssna och samtala

  • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
Relaterat material
Kontakta oss

Har du en fråga som gäller projektet Problemlösarna? Skicka ett mail till oss.

Skriv din sökning och tryck på enter