Lektion 2: Hur jobbar en ingenjör?

http://ocontoareachamber.com/newsandmembers/?p=210 I den här lektionen får eleverna arbeta med de fem stegen som ingår i produktutvecklingscykeln, hur de hänger ihop samt hur produktutvecklingscykeln kan användas av ingenjörer och på ett teknikföretag.

http://restginhisshadow.com/tag/rehab/?http:/faithfulbloggers.co Produktutvecklingscykeln är en förenklad process över hur en ingenjör arbetar, men ger en konkretiserad bild av hur man jobbar på ett teknikföretag och är en bra grund för det kommande arbetet med ingenjörsuppdragen.

Koppling till kursplaner och centralt innehåll

KOPPLING TILL KURSPLANER

FÖRMÅGOR
  • Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion (teknik).
  • Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar (teknik).
  • Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer (teknik).
  • Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid (teknik).

CENTRALT INNEHÅLL

TEKNIK

follow Arbetssätt för utveckling av tekniska lösningar

  • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.

Teknik, människa, samhälle och miljö

  • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

Se filmen Ingenjörer som arbetar med produktutveckling (15 min). Vad är egentligen teknik? Och vem kommer på alla idéer? Fyra ingenjörer berättar om de olika stegen i produktutvecklingscykeln.

Relaterat material
Kontakta oss

Har du en fråga som gäller projektet Problemlösarna? Skicka ett mail till oss.

Skriv din sökning och tryck på enter