Lektion 1: Vad gör en ingenjör?

buy gabapentin online us Det här är den inledande lektionen som syftar till att få eleverna att förstå vad Problemlösarna är och vad det går ut på. Eleverna ska även börja fundera över vad de vill jobba med i framtiden och vad en ingenjör kan jobba med. Många vet inte att ingenjörer till exempel kan arbeta med allt från att ta fram nya mediciner, konstruera tåg och flygplan och specialeffekter på film till att programmera dataspel, utveckla säkrare bilar och borrar som kan borra i berg.

http://idsn.com/computer-repairs-northfield/ I lektionen får eleverna bland annat titta på en 15 minuter lång film och utifrån den diskutera olika uppfinningar och hur dessa har påverkat individer och samhälle.

Koppling till kursplaner och centralt innehåll

KOPPLING TILL KURSPLANER

FÖRMÅGOR
  • Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar (teknik)
  • Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid (teknik)
  • Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar (samhällskunskap)

CENTRALT INNEHÅLL

TEKNIK

source url Tekniska lösningar

  • Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.

Teknik, människa, samhälle och miljö

  • Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.
SAMHÄLLSKUNSKAP

Samhällsresurser och fördelning

  • Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor, till exempel arbetsmiljö och arbetsrätt. Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap i ett globalt samhälle. Några orsaker till individens val av yrke och till löneskillnader.

Se filmen Felix stör en ingenjör (15 min). Felix Herngren reser runt i världen och träffar framgångsrika svenska ingenjörer för att se hur de arbetar. Han testar spännande och innovativa tekniska konstruktioner och får en inblick i hur det är att arbeta och bo utomlands.

Relaterat material
Kontakta oss

Har du en fråga som gäller projektet Problemlösarna? Skicka ett mail till oss.

Skriv din sökning och tryck på enter