SÅ FUNKAR DET

http://truecom.com/component/content/37-producten/home/48-contact/component/content/contact/oplossingen/wlan/oplossingen/draadloos/beheer Problemlösarna riktar sig till lärare och elever i årskurs 7-9. Syftet är att ge eleverna en mer verklig bild av teknikbranschen och ingenjörer samtidigt som lärare får stöd i teknikundervisningen.

Genom Problemlösarna får du som lärare ett kreativt och verklighetsnära verktyg till undervisningen i teknik. Lärarmaterialet innehåller sju konkreta lektionsförslag som är kopplat både till centralt innehåll och förmågor för teknikämnet. Utöver lektionerna innehåller materialet fjorton verkliga ingenjörsuppdrag där eleverna får komma med förslag på lösningar. Projektet har uppskattats av elever mycket tack vare uppdragens verklighetsanknytning.

Genom sina lösningar av ingenjörsuppdragen är eleverna med i tävlingen Årets Problemlösare. Eleverna tävlar i projektgrupper i tre olika kategorier: Bästa film, Mest innovativa lösning samt Störst framtidspotential i lösningen. Om dina elever utses till pristagare i någon av kategorierna kan du som lärare vinna en plats, med alla kostnader betalda, på Teknikföretagens inspirationsdagar.

Du kan ladda ner hela materialet med lektioner och ingenjörsuppdrag till höger. Lite längre ner på sidan hittar du samtliga lektioner om du vill titta på dem och ladda ner dem en och en. På samma sätt kan du via menyvalet Ingenjörsuppdragen i toppmenyn titta på och ladda ner samtliga ingenjörsuppdrag.

http://crystalpalacemuseum.org.uk/history Se filmen: Klicka på bilden ovan och se filmen där Linnea som arbetar som ingenjör berättar om hur det går till att vara med i Problemlösarna

INTRODUKTIONSFILM

Det första ni behöver göra för att komma igång med Problemlösarna är att titta på introduktionsfilmen, som steg för steg beskriver hur arbetet går till.

I filmen berättar vi om de tre olika stegen som Problemlösarna bygger på: förberedande lektioner, lösa ingenjöruppdrag och redovisa ingenjörsuppdrag. Dessutom går vi igenom de fem olika stegen i produktutvecklingscykeln som är en central del av Problemlösarna. Produktutvecklingscykeln ger en konkret bild av hur man jobbar med produkter och tjänster på ett teknikföretag.

PROBLEMLÖSARNA STEG FÖR STEG

buy Pregabalin 150mg  Arbetet med Problemlösarna är uppdelat i tre olika steg: förberedande lektioner, lösa ingenjörsuppdrag och redovisa ingenjörsuppdrag.

Arbeta med lektioner

I steg ett arbetar ni med de förberedande lektionerna för att kunna lösa ingenjörsuppdragen. I det här materialet finns sju konkreta lektionsförslag kopplade till delar av det övergripande syftet ur kursplanerna i teknik, no, matematik, svenska och samhällskunskap. I steg ett bildar eleverna grupper om 4-5 personer som i nästa steg ska arbeta med ingenjörsuppdragen.

Lös ingenjörsuppdragen

I steg två väljer eleverna ett av de fjorton olika ingenjörsuppdragen som de vill arbeta med och påbörjar arbetet med att lösa uppdraget. Eleverna arbetar i de grupper som ni bildade när ni arbetade med lektionerna i steg ett. Det är viktigt att grupperna väljer ett uppdrag som de tycker känns intressant och spännande.

Tävla med ingenjörsuppdragen

När eleverna har jobbat med att hitta lösningar på de olika ingenjörsuppdragen är det dags att visa upp vad de har kommit fram till. Det görs genom att eleverna spelar in en kort film på max tre minuter där de berättar om sin lösning och visar upp vad de har kommit fram till. Filmen lägger du sedan ut på klassens egen sida här på Problemlösarnas hemsida.

Lektioner

Problemlösarna innehåller sju konkreta lektioner som är kopplade både till centralt innehåll och förmågor för teknikämnet. Lektionerna kan även användas ämnesövergripande i no, matematik, svenska och samhällskunskap. Syftet med lektionerna är att förbereda eleverna på arbetet med ingenjörsuppdragen.

Här ovan finns de sju olika lektioner som ingår i Problemlösarna. Använd pilarna för bläddra bland lektionerna.

KOPPLING TILL KURSPLANER

I Problemlösarna får eleverna prova på att jobba som ingenjör samtidigt som de motiveras att nå målen i kursplanen. Materialet är både kopplat till centralt innehåll och förmågor för teknikämnet. Arbetet kan även kopplas till naturorienterande ämnen, matematik, svenska och samhällskunskap.

Förmågor som tränas under ingenjörsuppdragen

KOPPLING TILL KURSPLANER

Förmågor som tränas under ingenjörsuppdragen:

 • Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion (teknik).
 • Identifiera problem som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar (teknik).
 • Värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö (teknik).
 • Analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken förändras över tid (teknik).
 • Formulera sig och kommunicera i tal och skrift (svenska).
 • Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang (svenska).
 • Söka information från olika källor och värdera dessa (svenska).

Beroende på ingenjörsuppdragets karaktär kan uppdraget även behandla följande syften ur kursplanen:

 • Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar (samhällskunskap).
 • Söka information om samhället från medier, internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet (samhällskunskap).
 • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder (matematik).
 • Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för 
frågeställningar, beräkningar och slutsatser (matematik).
 • Använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet (biologi).
 • Använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle (fysik).
 • Använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle (kemi).

LEKTIONER EFTER ÄMNE

Här nedan kan man söka efter lektioner utifrån olika ämnen. Markera det ämne som du vill arbeta med så visas de lektioner i Problemlösarna där ämnet ingår.

Kontakta oss

Har du en fråga som gäller projektet Problemlösarna? Skicka ett mail till oss.

Skriv din sökning och tryck på enter