VÄLKOMMEN TILL PROBLEMLÖSARNA
SVERIGES STÖRIGASTE KLASS
7 SPÄNNANDE LEKTIONER
FÖR TEKNIKÄMNET I ÅK 7-9
14 KREATIVA INGENJÖRSUPPDRAG
FRÅN TEKNIKFÖRETAG SOM BEHÖVER HJÄLP!
ÅRETS PROBLEMLÖSARE
TÄVLING FÖR HÖGSTADIEELEVER

Välkommen till Problemlösarna – ett konkret lektionsmaterial till teknikundervisningen för årskurs 8-9. Genom Problemlösarna får du som lärare ett kreativt och verklighetsnära verktyg till undervisningen i teknik och eleverna får prova på hur det är att jobba som ingenjör – samtidigt som ni arbetar mot målen i kursplanen.

Problemlösarna består av sju lektioner och fjorton verkliga ingenjörsuppdrag från svenska teknikföretag. Eleverna väljer ett uppdrag som de tycker är intressant och har även möjlighet att delta i tävlingen Årets Problemlösare.

Se filmen: Klicka på bilden ovan och se filmen där Linnea som arbetar som ingenjör berättar om hur det går till att vara med i Problemlösarna

INTRODUKTIONSFILM

Det första ni behöver göra för att komma igång med Problemlösarna är att titta på introduktionsfilmen, som steg för steg beskriver hur arbetet går till.

I filmen berättar vi om de tre olika stegen som Problemlösarna bygger på: förberedande lektioner, lösa ingenjöruppdrag och redovisa ingenjörsuppdrag. Dessutom går vi igenom de fem olika stegen i produktutvecklingscykeln som är en central del av Problemlösarna. Produktutvecklingscykeln ger en konkret bild av hur man jobbar med produkter och tjänster på ett teknikföretag.

PROBLEMLÖSARNA STEG FÖR STEG

 Arbetet med Problemlösarna är uppdelat i tre olika steg: förberedande lektioner, lösa ingenjörsuppdrag och redovisa ingenjörsuppdrag.

1

Arbeta med lektionerna

I steg ett arbetar ni med de förberedande lektionerna för att kunna lösa ingenjörsuppdragen. I det här materialet finns sju konkreta lektionsförslag kopplade till delar av det övergripande syftet ur kursplanerna i teknik, no, matematik, svenska och samhällskunskap. I steg ett bildar eleverna grupper om 4-5 personer som i nästa steg ska arbeta med ingenjörsuppdragen.

2

Lös ingenjörsuppdragen

I steg två väljer eleverna ett av de fjorton olika ingenjörsuppdragen som de vill arbeta med och påbörjar arbetet med att lösa uppdraget. Eleverna arbetar i de grupper som ni bildade när ni arbetade med lektionerna i steg ett. Det är viktigt att grupperna väljer ett uppdrag som de tycker känns intressant och spännande.

3

Tävla med ingenjörsuppdragen

När eleverna har jobbat med att hitta lösningar på de olika ingenjörsuppdragen är det dags att visa upp vad de har kommit fram till. Det görs genom att eleverna spelar in en kort film på max tre minuter där de berättar om sin lösning och visar upp vad de har kommit fram till. Filmen lägger du sedan ut på klassens egen sida här på Problemlösarnas hemsida.

Lektioner

Problemlösarna innehåller sju konkreta lektioner som är kopplade både till centralt innehåll och förmågor för teknikämnet. Lektionerna kan även användas ämnesövergripande i no, matematik, svenska och samhällskunskap. Syftet med lektionerna är att förbereda eleverna på arbetet med ingenjörsuppdragen.

Här ovan finns de sju olika lektioner som ingår i Problemlösarna. Använd pilarna för bläddra bland lektionerna.

SÅ FUNKAR DET

Problemlösarna riktar sig till lärare och elever i årskurs 8-9. Syftet är att ge eleverna en mer verklig bild av teknikbranschen och ingenjörer samtidigt som lärare får stöd i teknikundervisningen.

Genom Problemlösarna får du som lärare ett kreativt och verklighetsnära verktyg till undervisningen i teknik. Lärarmaterialet innehåller sju konkreta lektionsförslag som är kopplat både till centralt innehåll och förmågor för teknikämnet. Utöver lektionerna innehåller materialet fjorton verkliga ingenjörsuppdrag där eleverna får komma med förslag på lösningar. Projektet har uppskattats av elever mycket tack vare uppdragens verklighetsanknytning.

Genom sina lösningar av ingenjörsuppdragen är eleverna med i tävlingen Årets Problemlösare. Eleverna tävlar i projektgrupper i tre olika kategorier: Bästa film, Mest innovativa lösning samt Störst framtidspotential i lösningen. Om dina elever utses till pristagare i någon av kategorierna kan du som lärare vinna en plats, med alla kostnader betalda, på Teknikföretagens inspirationsdagar.

Du kan ladda ner hela materialet med lektioner och ingenjörsuppdrag till höger. Lite längre upp på sidan hittar du samtliga lektioner om du vill titta på dem och ladda ner dem en och en. På samma sätt kan du ladda ner samtliga ingenjörsuppdag här nedanför.

INGENJÖRSUPPDRAGEN

I Problemlösarna får eleverna prova hur det är att arbeta som ingenjörer genom att lösa verkliga ingenjörsuppdrag från svenska teknikföretag. Vi har fjorton spännande uppdrag inom olika områden. Till samtliga uppdrag finns en film där en ingenjör som arbetar på det aktuella företaget berättar om uppdraget.

Här ovan finns de fjorton olika ingenjörsuppdrag som ingår i Problemlösarna. Använd pilarna för bläddra bland uppdragen.

FILMTIPS FRÅN PROBLEMLÖSARNA!

Vi som står bakom Problemlösarna är arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen. Problemlösarna är en av de satsningar vi gör för teknikundervisningen i grundskolan. Utöver att ta fram olika material för skolan, jobbar vi för att lyfta fram ingenjörsyrket och andra yrkesroller samt informera om teknikindustrin. Titta gärna på några av de olika filmer vi står bakom! Filmerna berör exempelvis våra egna skolprojekt (så som Problemlösarna och Teknikspanarna), men även Felix stör en ingenjör och teknikindustrin i Sverige.

Problemlösarnas introduktionsfilm (5 min). Se filmen där ingenjören Linnea berättar om produktutvecklingscykeln och de tre stegen i Problemlösarna.

Svensk teknikindustri – en framtidsbranch (2 min). Pedagogisk film som förklarar den starka och framgångsrika teknikindustrin i Sverige och hur denna förändras.

En helt vanlig dag i Sverige (3 min). ”Genom att sälja det vi gör kan vi köpa det vi vill ha.” Film som handlar om hur Sverige tar matchen så att vi får pengar till vårt välstånd.

Ingenjörer som arbetar med produktutveckling (15 min). Se fyra smarta ingenjörer berätta om sina spännande jobb och de olika stegen i produktutvecklingscykeln.

Teknikspanarnas trailer (2 min). I serien Teknikspanarna får du följa med tre teknikspanande ungdomar som gör studiebesök på olika teknikföretag. Se trailern!

Felix stör en ingenjör (15 min). Felix Herngren reser runt i världen och träffar framgångsrika svenska ingenjörer från olika teknikföretag. Se delar av serien här!

Kontakta oss

Har du en fråga som gäller projektet Problemlösarna? Skicka ett mail till oss.

Skriv din sökning och tryck på enter